ارسال پیشنهادات کاربری

باعث افتخار ماست که شما نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد سامانه برای ما ارسال می کنید.

لطفا از ارسال درخواست تغییر و ایجاد آیتم های جدید خودداری فرمایید. برای این کار می توانید از سامانه ارتباط با مشتری وندا استفاده نمایید.
ارسال پیشنهاد کاربر

لطفا پیشنهاد خود را حداکثر در 50 کلمه بنویسید:

X