ورود امن به سامانه

سامانه را به صورت امن استفاده نمایید

برای حفظ بیشتر مسائل امنیتی، سامانه را به روش امن (HTTPS) استفاده نمایید. در این روش اطلاعات شما بر روی رایانه شما رمز گذاری شده و برای سرور ارسال می شود. در این حالت امکان دزدیده شدن اطلاعات محرمانه شما در بین راه وجود ندارد.

با توجه به مساله تحریم، استفاده از گواهی نامه های امنیتی بین المللی برای سایت های ایرانی مقدور نیست. لذا ممکن است شما برای ورود به سامانه با خطای مرورگر مواجه شوید (تصویر پایین).

در صورت مواجهه با این خطا، لطفا روی قسمتی که با رنگ آبی مشخص شده است کلیک نموده و از سامانه استفاده نمایید.

X